سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
حذف تبلیغات طمع‌زا از رسانه ملّی
دانش جز به پرهیزگاری پاکیزه نگردد . [امام علی علیه السلام]