سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
خردهایتان را متّهم کنید که خطا از اعتماد به آنها پدید می آید . [امام علی علیه السلام]